Tid for jakt og prøvetaking


Etter at reinen er lokalisert og deretter skutt, er det viktig at jegerne vet hvordan prøvetakingen skal gjennomføres. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Etter at reinen er lokalisert og deretter skutt, er det viktig at jegerne vet hvordan prøvetakingen skal gjennomføres. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinjakta nærmer seg med stormskritt. Her kommer en kort repetisjon av det nasjonale kartleggingsprogrammet, og hva du som jeger må forholde deg til.

Skrantesjuke (CWD) er en smittsom og dødelig sykdom som ble påvist på ei villreinsimle i Nordfjella i 2016. I etterkant har man påvist ytterligere 18 tilfeller av rein med skrantesjuke i Nordfjella sone 1, der bestanden er sanert.

Miljødirektoratet og Mattilsynet driver et nasjonalt kartleggingsprogram (2018-2020) i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet og fra og med høsten 2018 ble det lagt opp til obligatorisk prøveinnsamling av all villrein (1 år og eldre) i alle norske villreinområder. Disse føringene er også gjeldende i 2019.

www.villrein.no/cwd kan du lære mer om hvordan prøvetakingen skal gjennomføres. Dette kan være nyttig både for de erfarne villreinjegerne som har vært gjennom dette før, men som trenger en oppfrisking, eller de som skal på villreinjakt for første gang.

Skitt jakt!

villrein.no – Anders Mossing