Brems til pest og plage


Foto: Arne Claus Nilssen

Foto: Arne Claus Nilssen

Små insekter kan være til stor plage for reinen. Det er særlig nese- og svelgbrems og hudbrems som kan skape problemer for reinen.

Brems er fluer, som i “ungdomsstadiet” opptrer som larver som lever inne i levende pattedyr. Larvene utvikler seg i huden, tamkanalen eller i nese/svelg/hals.

I april skrev villrein.no om hudbrems på bukk, med utgangspunkt i undersøkelser på Hardangervidda. Vi vil her fortelle litt mer om reinens nese- og svelgbrems.

Som navnet tilsier sprøyter reinens nesebrems nyklekte larver i området ved neseborene. Larvene vandrer så innover i nesekanalen og bihulene, hvor de etablerer seg. I løpet av vinteren blir de rundt 3 cm lange. Om våren løsner de fra neseveggen, reinen vil deretter «nyse ut» larvene, som lander på bakken og forpupper seg der. Puppene klekker etter 4-5 uker om sommeren, og etter parring vil hunn-bremsene igjen lete opp nye reinsflokker. Til tross for den beskjedne størrelsen på 11-18 mm lang, kan fluene nå en toppfart på 50 km/t.

Reinen blir påvirket på flere måter av bremsen. På varme, tørre sommerdager er de voksne bremsefluene spesielt aktive. Reinen vil oftest reagere med panikk på bremseangrep, og trekker opp mot fjelltopper og ut på snøfonner for å få mindre bremse- og andre insektplager. Blir reinen truffet med ei dose bremselarver vil den gjerne begynne å nyse febrilsk og gjemme mulen mot bakken. Flukt og urolig adferd fører til økt energibruk, samtidig som beitetiden blir redusert. Resultatet kan bli at dyra ikke får lagt seg opp nok fettreserver til vinteren, og immunforsvaret kan svekkes. Avhengig av mengde larver i dyret, kan belastningen være ekstra stor på ettervinteren når larvene begynner å bli store. Larvene suger da mye næring av vertsdyret. Infeksjoner kan også oppstå.


Larver funnet i svelget på en død reinsbukk i Knutshø villreinområde, mars 2016. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

I mars ble det funnet en død reinsbukk i Knutshø villreinområde. Bukken hadde store mengder hudbrems og nese- og svelgbrems. Dyret var magert og i dårlig hold.

Kvikne Utmarksråd satte opp et viltkamera ved kadaveret i Knutshø. Der fikk de tatt noen stilige bilder av kongeørn og ravn på kadaveret. Se bildene på nettsida til Kvikne Utmarksråd.

 

 

villrein.no – Ingrid Nerhoel