Har påvist CWD på elg


CWD er for første gang påvist på elg i Europa. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

CWD er for første gang påvist på elg i Europa. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

www.villrein.no har tidligere skrevet om ei villreinsimle i Nordfjella som fikk påvist Chronic Wasting Disease (CWD). Det var det første tilfellet av CWD i Europa. Nå har den dødelige sykdommen blitt påvist på en elgku i Midt-Norge.

Elgkua ble avlivet i Selbu kommune i Sør-Trøndelag 12. mai, og den ble sendt til obduksjon hos Veterinærinstituttet som påviste sykdommen. Etter at CWD ble påvist på ei villreinsimle fra Nordfjella villreinområde i april i år, er overvåkingen av hjortedyr intensivert i Norge. Dette kan ha bidratt til at sykdommen ble funnet på elgen i Selbu.

Dette kan by på nye utfordringer. Elgen lever ikke i flokk, slik som villrein, og har heller ikke den samme klare avgrensingen i bruk av leveområder. Elgen krysser både kommune- og landegrenser, og økt overvåking vil bli aktuelt for å følge med på sykdomssituasjonen. Miljødirektoratet har i dag to overvåkingsprogrammer for hjortevilt; et bestandsovervåkingsprogram og et helseovervåkingsprogram. De vil nå vurdere hvordan disse kan bistå i overvåking av CWD hos elg, og mer informasjon vil komme ut før høstens jakt.

Les mer her.

villrein.no – Anders Mossing