Lokale villreinmøter i Setesdal-Ryfylke


Personell fra Statens Naturoppsyn (SNO) har vært til stede og overvåket årets reinkalving i Setesdal-Ryfylke. På de åpne villreinmøtene i Åseral mandag 23.  mai og i Hjelmeland tirsdag 24. mai vil SNO formidle inntrykkene gjennom bilder og ord.…

Personell fra Statens Naturoppsyn (SNO) har vært til stede og overvåket årets reinkalving i Setesdal-Ryfylke. På de åpne villreinmøtene i Åseral mandag 23.  mai og i Hjelmeland tirsdag 24. mai vil SNO formidle inntrykkene gjennom bilder og ord. Arkivfoto: A. Nyaas

Setesdal Ryfylke villreinlag, Villreinnemnda for Setesdalsområdet og koordinerende Fylkesmann for Aust- og Vest-Agder inviterer til lokale villreinmøter i Åseral og Hjelmeland mandag 23. mai og tirsdag 24. mai. Møtene er åpne og det settes av god tid til spørsmål.

Det skjer mye spennende i Setesdal Ryfylke villreinområdet for tiden, og 23. mai i Åseral og 24. mai i Hjelmeland vil folk kunne bli orientert om dette. Det er Setesdal Ryfylke villreinlag, Villreinnemnda for Setesdalsområdet og koordinerende Fylkesmann (for Aust- og Vest-Agder) som inviterer til informasjonsmøtene.  Innhold:

  • Statens Naturoppsyn har da akkurat vært til stede og overvåket årets reinkalving og formidler inntrykkene gjennom bilder og ord.
  • Det gis en orientering om det pågående radiomerkeprosjektet som foregår i villreinområdet. Hva er målene og hva er oppnådd?
  • Setesdal Ryfylke Villreinlag er rettighetshavernes organisasjon og forteller om sitt ansvar og betydningen av å engasjere seg.

Møtene er åpne og det settes av god tid til spørsmål og diskusjoner. Det blir servert gratis kaffe/te og noe å bite i. Arrangørene ønsker alle velkommen!

 

Dette er programmet på det åpne møtet i Åseral mandag 23. mai (kommunestyresalen):

 Kl. 19.00 – 19.15  Velkomst av villreinnemndas lokale medlemmer Jan Arild Bjørndal/ Kari Røynlid – kort orientering om arbeidet til Villreinemnda for Setesdalsområdet

Kl. 19.15 – 20.00  Ferske (og forventet sterke) opplevelser fra årets reinskalving & og noen ord om nyoppdaget sjukdommer på rein v/ Peter Hermansen i SNO

Kl. 20.00 – 20.15  Folk forsyner seg med kaffe og noe å bite i – som fortæres under de neste innleggene

Kl. 20.15 – 20.30  En rask gjennomgang av pågående GPS-prosjekt v/ Tor Punsvik hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kl. 20.30 – 21.00 Setesdal Ryfylke villreinlag ved leder Kristian Eiken Olsen presenterer betydningen av at rettighetshavere har en aktiv rolle i villreinforvaltningen.

Kl. 21.00 – 22.00  Åpen post – drøfting av innlegg og med særlig vekt på lokalt engasjement

 

Dette er programmet på det åpne møtet i Hjelmeland tirsdag 24. mai (kommunestyresalen):

 Kl. 19.00 – 19.15  Velkomst av villreinnemndas lokale medlem Lill Laugaland – kort orientering om arbeidet til Villreinemnda for Setesdalsområdet

Kl. 19.15 – 20.00  Ferske (og forventet sterke) opplevelser fra årets reinskalving & og noen ord om nyoppdagede sjukdommer på rein v/ Reidar Sandal i SNO

Kl. 20.00 – 20.15  Folk forsyner seg med kaffe og noe å bite i – som fortæres under de neste innleggene

Kl. 20.15 – 20.30  En rask gjennomgang av pågående GPS-prosjekt v/ Tor Punsvik hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kl. 20.30 – 21.00  Setesdal Ryfylke villreinlag ved Kristian Steine presenterer betydningen av at rettighetshavere har en aktiv rolle i villreinforvaltningen.

Kl. 21.00 – 22.00  Åpen post – drøfting av innlegg og med særlig vekt på lokalt engasjement

 

Se også: http://www.villrein.no/setesdal-ryfylke-2/

               http://www.villrein.no/setesdal-ryfylke-forskning

 

 

villrein.no – Arne Nyaas