Stenger ikke Rv 7 i vinter


Riksveg 7 over Hardangervidda blir ikke stengt i vinter når villrein kommer nær vegen. Det har Miljødirektoratet bestemt. Arkivfoto: Arne Nyaas

Riksveg 7 over Hardangervidda blir ikke stengt i vinter når villrein kommer nær vegen. Det har Miljødirektoratet bestemt. Arkivfoto: Arne Nyaas

Siden 2003 har Miljødirektoratet og Statens vegvesen hatt en avtale om å stenge Riksveg 7 over Hardangervidda, med villrein nær vegen. Hensikten med stengingene har vært å legge forholdene til rette slik at villreinen uhindret kunne krysse vegen. Nå er taktikken den stikk motsatte: Vegen blir ikke stengt. Håpet er at trafikken skal skremme dyrene fra å krysse over vegen.

Forklaringen er enkel: I løpet av 2016 er det påvist tre tilfeller av skrantesjuke (CWD) i Nordfjella. I tillegg er det påvist to tilfeller av skrantesjuke på elg i Selbu. Skrantesjuke kan smitte direkte mellom dyr og gjennom miljøet.

– Vi fryser situasjonen slik den er nå inntil vi har fått kartlagt sykdommen bedre. Vanligvis ønsker vi å tilgjengeligjøre beiteområder på tvers av infrastrukturen, og derfor har vi også tidligere valgt å stenge veien i perioder. Men i vinter ønsker vi ikke å legge til rette for dette, sier Erik Lund, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, til NRK Buskerud, som ellers opplyser at Statens naturoppsyn (SNO) i den siste tiden har observert flere store villreinflokker rett sør for Riksveg 7. I vinter vil bare været føre til at vegen over Hardangervidda blir stengt.

Radiomerking av dyr

Dyr med GPS-sendere om halsen er et uvurderlig hjelpemiddel både for forskere og forvaltere. Påvisningen av skrantesjuke i Nordfjella har aktualisert ny merking i vinter av dyr både i Nordfjella og på Hardangervidda. Det opplyste Olav Strand, seinorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) i forrige uke, i forbindelse med høstmøtet på Skinnarbu i regi av Hardangervidda villreinutval.

– På Hardangervidda ønsker vi å ha 20 dyr med radiosendere. I vinter kommer vi til å merke 15 nye dyr her. I Nordfjella tar vi høyde for 15 dyr med sendere, inklusive bukker som merkes med satelittsendere. Vi kommer i tillegg til å dele data med tamreinlagene, opplyste Olav Strand.


Erik Lund (t.v.), seniorrådgiver i Miljødirektoratet, her sammen med Olav Strand, seinorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Arkivfoto: Arne Nyaas

Erik Lund (t.v.), seniorrådgiver i Miljødirektoratet, her sammen med Olav Strand, seinorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Arkivfoto: Arne Nyaas

 

villrein.no – Arne Nyaas