6121 villrein felt i 2016


Av totalkvoten på 18.595 dyr ble 6121 felt under jakta i høst.  Foto 2016: Arne Nyaas

Av totalkvoten på 18.595 dyr ble 6121 felt under jakta i høst.  Foto 2016: Arne Nyaas

Tallene fra årets villreinjakt er klar: Av kvoten på totalt 18595 dyr ble 6121 felt under årets jakt. Det ga en fellingsprosent på 33. I tillegg ble 323 dyr slått i bakken av lynet på Hardangervidda.

Hardangervidda topper jaktstatistikken med 1838 fellinger. De fem neste på lista er, målt i antall fellinger: Reinheimen-Breheimen 668, Snøhetta 647, Forollhogna 598, Setesdal-Ryfylke 466 og Rondane 361.

Sammenstillingen under viser resultatet av årets jakt, jamført med jakta i fjor:


Tabellen viser resultatet av årets jakt, sammenlignet med fjorårets jakt. Tabell:  SSB/Arne Nyaas

Tabellen viser resultatet av årets jakt, sammenlignet med fjorårets jakt. Tabell:  SSB/Arne Nyaas

Les mer om årets villreinjakt på nettsida til Statistisk sentralbyrå (SSB)

 

villrein.no – Arne Nyaas