Skal fotografere felte dyr


Bildet/bildene skal tas av dyret liggende på siden og mest mulig rett ovenfra. Et jaktvåpen eller annet som kan si noe om omtrent mål er ønskelig. Bilde over er manipulert for illustrasjon. Foto: Anders Mossing

Bildet/bildene skal tas av dyret liggende på siden og mest mulig rett ovenfra. Et jaktvåpen eller annet som kan si noe om omtrent mål er ønskelig. Bilde over er manipulert for illustrasjon. Foto: Anders Mossing

I Forollhogna har villreinutvalget satt i gang et prosjekt for å se nærmere på sammenhengen mellom bl.a. gevirutvikling, vekt og generelle utviklingstrekk hos villreinen. Jegerne skal fotografere felte dyr som grunnlag for prosjektet.

Prosjektet kommer som følge av nedgang i endel sentrale kondisjonsparametre, så som slaktevekt og kjevelengde. Forollhogna har i en årrekke vært blant Norges mest produktive villreinområder, med god kondisjon, høy fellingsprosent og stabil tilvekst og avkastning. Reinen i Forollhogna er mindre sky enn i mange andre villreinområder, og jegerne har som regel en større mulighet til å velge ut dyr basert på kroppsstørrelse og/eller gevir. I Forollhogna mener man at den observerte nedgangen i slaktevekter og kjevelengde henger sammen med jegerseleksjon snarere enn beitetilgang.

Gjennom innsamling av bilder av felte dyr, samt bilder i felt av “gjenværende” bestand etter jakt, håper man på å kunne avkrefte/bekrefte teorien. Det vil i tillegg være et sentralt element i dette arbeidet at man skaper en bevissthet blant rettighetshavere og jegere.

Det vil i løpet av kort tid publiseres et registreringsskjema på www.hognareinen.no, der jegerne kan “logge inn” med kontrollkortnummer og laste opp bilde/-r. Inntil denne er på plass kan jegerne sende bilde, vekt på dyr og kontrollkortnummer til post@hognareinen.no.

Se www.hognareinen.no for mer informasjon.

villrein.no – Anders Mossing