Registrering av CWD-prøver

I forbindelse med årets villreinjakt skal jegerne ta prøver av alle dyr (et år og eldre) i alle villreinområder. Her kommer en liten forklaring om hvordan prøvene skal registreres. Det er nemlig noen endringer fra i fjor.

Fra og med 2019 skal jegerne bruke hjorteviltregisteret både til å registrere prøver og sjekke resultat etter endt undersøkelse.

Logg inn på www.hjorteviltregisteret.no med jegernummer og fødselsdato. Klikk på fanen “Min side” og deretter på “Registrer ny jaktdag”. Velg viltart og fyll inn opplysninger for dato, vald og skutt/skutte dyr og klikk “Lagre”. På “Min side” har det nå dukket opp et felt med skutte dyr. Klikk på “pennesymbolet” og fyll inn opplysningene (deriblant merkelappnr.). Se skjermdump under.

Resultatene fra undersøkelser av prøvene kobles mot disse opplysningene og vil bli tilgjengelig via www.hjorteviltregisteret.no/Meny/Helse.

Har du noen spørsmål om Hjorteviltregisteret? Kontakt Naturdata på support@naturdata.no eller telefon 74 33 53 10.

Norsk villreinsenter har forøvrig laget en informasjonsside om hvordan du som villreinjeger skal forholde deg til kartleggingsprogrammet for skrantesjuke. Les mer på www.villrein.no/cwd for mer informasjon.

villrein.no – Anders Mossing