Nye informasjonsfoldere for jakta


Folderne for reinsjakta 2019 er klare, med mye god informasjon til reinsjegerne. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Folderne for reinsjakta 2019 er klare, med mye god informasjon til reinsjegerne. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Årets informasjonsfoldere til villreinjegerne er nå klare. Det er Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn og Norsk villreinsenter som står for produksjonen.

Folderne tilgjengeliggjøres kun for nedlastning digitalt. Noen villreinutvalg har ønsket å komme ut med spesifikk informasjon for sitt villreinområde. Dette gjelder Hardangervidda, Nordfjella, Setesdal Austhei, Setesdal Ryfylke, Fjellheimen, Snøhetta, Forollhogna, Vest-Jotunheimen og Knutshø. For alle andre områder er det utarbeidet en generell folder.

Folderne inneholder nyttig informasjon du som villreinjeger trenger, så som jaktutøvelse, forberedelser, relevante regler og kontaktinformasjon til oppsyn. Det skal spesielt nevnes god informasjon om prøveinnsamling i forbindelse med jakt, derav innsamling for å kartlegge forekomst og utbredelse av skrantesjuke. Til det siste skal også nevnes at Norsk villreinsenter har utarbeidet en egen underside på villrein.no med all relevant informasjon om prøveinnsamling for skrantesjuke i forbindelse med villreinjakt. Se www.villrein.no/cwd for mer informasjon.

Alle folderne kan lastes ned her:

villrein.no – Anders Mossing