Oppfordrer til å skyte små kalver


I Forollhogna henstilles jegerne til å skyte små kalver. Hvis du har valget, hvem skyter du? Foto: Statens naturoppsyn/Berit Broen

I Forollhogna henstilles jegerne til å skyte små kalver. Hvis du har valget, hvem skyter du? Foto: Statens naturoppsyn/Berit Broen

I Forollhogna henstilles jegerne nå til å skyte de minste kalvene. Bestandsforvaltningen ønsker å unngå negativ jaktseleksjon, og har mål om å snu trenden med lavere slaktevekter og redusert kondisjon.

Villrein.no skrev nylig om et prosjekt i Forollhogna som skal se nærmere på sammenhengen mellom bl.a. gevirutvikling, vekt og generelle utviklingstrekk hos villreinen. I prosjektet skal jegerne fotografere felte dyr og sende inn bilder.

Les også “Skal fotografere felte dyr” (villrein.no).


Små kalver fra Hardangervidda på hhv. 12 og 7 kg. Foto: Anders Mossing

Villreinutvalget har nylig utarbeidet en informasjonsfolder med beskrivelser og bilder av typiske trekk ved “små og store” kalver. Informasjonen er ikke direkte overførbart til andre villreinområder, da kondisjonen i Forollhogna er høyere enn i de fleste andre. Men det er en rekke elementer som kan være til nytte og som jegerne i andre villreinområder kan “oversette” til sine forhold.

Les også “Skyt en liten kalv i høst” (hognareinen.no).

Last ned folderen her.

Hva kjennetegner en liten og en stor kalv i ditt villreinområde? Hvordan ser en liten simle ut? Og hva med de store simlene? Dette er spørsmål alle jegere burde stille seg under årets jakt. Skitt jakt!

Ps. Det er kun jakt på voksen bukk (2,5 år og eldre) på Hardangervidda i år. Noen av bildene over er kun ment som illustrasjon.

villrein.no – Anders Mossing