Hvordan bevare villreinen i Rondane?


friisvegen.jpg

Villreinen i Rondane står overfor betydelige utfordringer knyttet til menneskelige inngrep og aktivitet. I en ny interaktiv kartfortelling presenterer Norsk villreinsenter nå de viktigste forskningsresultatene, samt forslag til fremtidige løsninger.


Rondane – før og nå. Klikk for større versjon. Figur: Norsk villreinsenter

Tidligere var Rondane og Dovrefjell-Sunndalsfjella et stort og sammenhengende leveområde for villrein. Det som tidligere var et område på størrelse med Danmark er i dag delt opp i 6-7 delområder, med lite eller ingen utveksling. Forskning har dokumentert reinens utfordringer, og man har i etterkant lyktes med å finne forslag til flere tiltak som kan bedre forholdene. Alt dette kan du lære mer om i den interaktive kartfortellingen om Rondane, som er full av bilder, animasjoner, kart, videosnutter m.m.

Klikk på bildet under for å lese historien.

villrein.no – Anders Mossing