Søknadsfristen nærmer seg for sesongjobb ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn!

Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn søker med dette etter to naturveiledere for sommersesongen 2019.
 

Arbeidsoppgaver:
– Naturveiledning ved Besøkssenter villrein, inkludert viewpoint SNØHETTA
– Naturveiledning for grupper
– Enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver

Vi tilbyr:
– Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
– Opplæring
– Husvære            

Ønskelige kvalifikasjoner:
– God formidlingsevne
– Gode språkkunnskaper
– Naturfaglig bakgrunn
– Evne til å jobbe selvstendig
– Førerkort kl. B

For nærmere opplysninger kontakt daglig leder Raymond Sørensen, tlf. 916 23 715, raymond.sorensen@villrein.no

Ønska oppstart for begge stillingene er 20. juni.  Den ene stillinga varer fram til 15. august, og den andre fram til 13.oktober. Presiser om du søker på den korte, den lange eller begge stillingene. Mer informasjon finner du på nettsida vår. Her følger link til info om Norsk villreinsenter Nord, Besøkssenter villrein og viewpoint SNØHETTA.

Søknad med CV sendes innen 10. mars på epost til post.nord@villrein.no