Forbyr oljeutvinning i kalvingsområder i Alaska?


Blir det olje- og naturgassutvinning i et viktig kalvingsområde i Alaska, eller lykkes man i å stoppe initivativet? Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Blir det olje- og naturgassutvinning i et viktig kalvingsområde i Alaska, eller lykkes man i å stoppe initivativet? Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Det har vært en stor politisk kontrovers knyttet til mulig olje- og naturgassutvinning i “Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) i Alaska siden 1970-tallet. Området har store deler av Porcupine-bestandens kalvingsområder og biologer og andre har uttrykt stor bekymring for konsekvensene av slik utvinning.

Verneområdet er det største av sitt slag i USA, og det er hit Porcupine-bestanden kommer for å kalve. Migrerende caribou-bestander i Nord-Amerika gis gjerne navn etter deres “fødested”, og denne bestanden har sitt navn etter Porcupine-elven i området. Porcupine-bestanden migrerer over 2400 km mellom vinterbeiter og kalvingsområder. Dette er verdens lengste migrasjonsrute for pattedyr på land.

Les mer om Porcupine-bestanden her.

Les mer om ANWR her (ikke oppdatert etter siste utvikling i saken).

Det har som nevnt være stor politisk uenighet om hvorvidt man skal åpne for olje- og naturgassutvinning i ANWR. I 2017 fikk republikanerne i utgangspunktet et gjennomslag for utvinning gjennom innføring av en ny lov knyttet til beskatning og økonomisk stimulans for etablering av nye arbeidsplasser. Den nyeste utviklingen i saken er imidlertid et steg i mer positiv retning for caribou-bestanden. En tverrpolitisk gruppe i Representantenes hus har nylig sendt inn forslag til et lovvedtak som vil hindre slik utvinning.

Porcupine-bestanden tilhører underarten Alaskacaribou/Grantcaribou (Rangifer tarandus granti). Den er en type tundrarein, akkurat som vår norske villrein. I Nord-Amerika har de fleste bestandene tilhørende denne underarten gått kraftig tilbake i seinere år, og mange bestander har blitt redusert med 90 %. Porcupine-bestanden har ikke opplevd denne nedgangen, men heller vært stabil, med unntak av naturlige fluktuasjoner. Biologer er meget bekymret for effektene av en eventuell utvinning av olje og naturgass.

Siste ord er helt sikkert ikke sagt i denne saken. En aktør som har engasjert seg kraftig på vegne av caribou-bestanden er Alt National Park Service, som er en ikke-statlig bevegelse med medlemmer fra ulike forsknings- og forvaltningsmiljøer. Les mer om Alt National Park Service her.

Vil du lære mer om Porcupine-bestanden? I denne dokumentaren fra 2004 følger biologen Karsten Heuer og miljøforkjemper Leanne Allison dyrene til fots med kamera langs store deler av migrasjonsruten. “Being Caribou” er et nært og dramatisk møte med bestanden i Alaska.

villrein.no – Anders Mossing