Oppdagelser fra istiden

Alfred Rust var en tysk elektriker som på 1920-tallet oppdaget steinredskaper fra siste istid i en sump nær Hamburg. På denne tiden var det regnet som helt usannsynlig at mennesker kunne ha overlevd så langt mot nord, og ingen vitenskapsmenn tok denne amatørens arbeid seriøst. I dokumentaren “Secrets in the dust – Hunting for the Iceage” kan man lære mer om denne fascinerende historien.

I 1930 hadde Rust begynt å studere arkeologi ved Universitet i Hamburg, og bestemte seg etterhvert for å lære mer om de kjente sivilisasjonene og finne opphavet til de mellomeuropeiske steinredskapene. Han reiste på sykkel fra Hamburg, gjennom Balkan og Tyrkia til Midtøsten, en tur på 3000 km. Hans funn endret historien.

villrein.no – Anders Mossing