Årsmelding fra Stiftelsen Norsk villreinsenter


Ansatte ved Norsk villreinsenter deltok blant annet på strukturtelling i Forollhogna. Foto: Ingrid Nerhoel

Ansatte ved Norsk villreinsenter deltok blant annet på strukturtelling i Forollhogna. Foto: Ingrid Nerhoel

Stiftelsen Norsk villreinsenter har akkurat publisert årsmelding for 2016. Her kan du lese om våre bidrag til bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leveområder.

Norsk villreinsenter gir ut en slik årsmelding hvert år, med en oppsummering av viktige innsatsområder og prioriterte arbeidsoppgaver. Årets melding er på 12 sider. Her kan du lære mer om hva vi driver med.

Årsmelding 2016

villrein.no – Anders Mossing