Rondane villreinområde halvert på 60 år

I en nylig publisert sak tar NRK for seg utfordringene for villreinen i Norges eldste nasjonalpark, Rondane. Hyttebygging og menneskelig ferdsel truer videre eksistens for en av våre mest opprinnelige villreinstammer. Reinstammene i Snøhetta, Knutshø og Rondane har liten eller ingen innblanding av tamrein.

«Det er ikke tvil om at dette er den mest pressede villreinstammen i Norge.»
Olav Strand – villreinforsker

Les hele saken her.

Forsidefoto av Rondvassbu, Foto: Raymond Sørensen.