Årets kalvetellinger


Kalvetellingene gjøres fra helikopter, og målet er å kunne si noe om andelen kalv som rekrutteres til bestandene. Foto: Olav Strand

Kalvetellingene gjøres fra helikopter, og målet er å kunne si noe om andelen kalv som rekrutteres til bestandene. Foto: Olav Strand

Som en del av overvåkingsprogrammet for hjortevilt gjennomfører Norsk institutt for naturforskning (NINA) kalvetellinger i en rekke norske villreinområder. Her er resultatene fra årets tellinger.

Overvåkingsprogrammet for hjortevilt gjennomføres av NINA på oppdrag fra Miljødirektoratet. For villrein inngår områdene Forollhogna, Knutshø, Snøhetta, Rondane, Hardangervidda og Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene (se figur). I tillegg overvåkes villreinstammen i Reindalen, Semmeldalen og Colesdalen på Svalbard. Det har ikke vært endringer i utformingen av overvåkingsregionene for villrein siden oppstarten av programmet i 1991.


Figuren viser de ulike overvåkingsområdene for elg, hjort og villrein. Villrein i brun farge. Kilde: NINA Rapport 1388.

Innenfor overvåkingsområdene gjennomføres kalvetellinger (antall kalv pr. 100 simler) og strukturtellinger (kjønns- og aldersstruktur i stammen). Kalv- og strukturtellinger gjennomføres i samtlige overvåkingsområder på fastlandet. Kalvetellinger gjennomføres i perioden juni–juli, mens strukturtellinger i hovedsak gjennomføres under brunsten i oktober. Det samles også inn slaktevekter og underkjever fra skutte dyr i flere av overvåkingsområdene. Aldersbestemmelsen gjøres ved laboratoriet ved NINA i Trondheim.

Hensikten med kalvetellingene er å si noe om andelen kalv som rekrutteres til bestandene, altså årlig tilvekst. I 2018 ble alle kalvetellingene gjennomført i tidsrommet 12.-29. juni. Her er resultatene.Last ned NINA Rapport 1388 “Hjortevilt 1991-2016. Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt” her.

villrein.no – Anders Mossing