Kalvetelling i Setesdal Austhei


Fostringsflokk på 234 dyr ved Mjeltetjønn i Valle kommune. Foto: Svein Ekre

Fostringsflokk på 234 dyr ved Mjeltetjønn i Valle kommune. Foto: Svein Ekre

8. juni ble det gjennomført kalvetelling i Setesdal Austhei. Forholdene var ikke de enkleste, men det ble funnet to flokker og resultatet havnet på 49 kalv per 100 simler.

8. juni ble det gjennomført kalvetelling i Setesdal Austhei. Forholdene var ikke de enkleste, men det ble funnet to flokker og resultatet havnet på 49 kalv per 100 simler.

Les også “Årets kalvetellinger” (villrein.no). Som vi skrev i denne saken har Norsk institutt for naturforskning og lokale ressurspersoner gjennom sommeren gjennomført kalvetellinger i alle villreinområdene som inngår i Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Hensikten med disse tellingene er å si noe om andelen kalv som rekrutteres til bestandene, altså årlig tilvekst.

I de fleste andre villreinområdene, som ikke inngår i overvåkingsprogrammet, gjennomføres samme telling etter samme metodikk. Da gjerne organisert av villreinutvalg/-lag og/eller lokale ressurspersoner.


Fostringsflokk på 431 dyr øst for Ljomsnuten i Valle kommune. Foto: Svein Ekre

Fostringsflokk på 431 dyr øst for Ljomsnuten i Valle kommune. Foto: Svein Ekre

I Setesdal Austhei fant man under kalvetellingen den 8. juni to ulike flokker i områdene rundt Stavedalsheii og Beinleiheii. Den ene flokken besto av 285 simler og 146 kalver, den andre 162 simler og 72 kalver. Totalt sett gir dette et resultat på 49 kalv per 100 simler.

“Det hadde vore varmt i lengre tid, så dei stod høgt. Så langt nord har me ikkje funne dei under kalveteljingane før”, sier Svein Ekre, leder i Setesdal Austhei villreinlag. Svein Ekre, Øystein Romtveit, Tommy Vatslid og Peter Hermansen var mannskapene som deltok under årets kalvetelling.

villrein.no – Anders Mossing