Prøvetakingsutstyr på Hardangervidda


Prøvesettene på Hardangervidda inneholder nødvendig utstyr for korrekt prøvetaking. Foto: Knut Nylend

Prøvesettene på Hardangervidda inneholder nødvendig utstyr for korrekt prøvetaking. Foto: Knut Nylend

Etter påvisning av skrantesjuke i Nordfjella er det høsten 2017 satt i gang et omfattende prøveinnsamlingsregime i flere andre villreinområder. Hardangervidda er et av disse områdene. Trenger du flere prøvesett, så er dette tilgjengelig en rekke steder.

Villreinjegerne på Hardangervidda skal høsten 2017 ta skrantesjukeprøver fra alle felte villrein 1,5 år og eldre (ikke kalv). Det er delt ut 4.200 prøvesett fordelt på 6.000 kontrollkort. Dette medfører at noen jegere kan mangle prøvesett i løpet av jakta.

Jegere som trenger ekstra prøvesett kan få dette på følgende steder:

  • Oppsynssentralen Skinnarbu – tlf. 815 32 450 (kl. 08.00 – 19.00)
  • Villreinnemnda for Hardangervidda – Utmarkssenteret Rødberg. mh@noreuvdal.no
  • Kalhovd
  • Tinnhølen – fjellstyrehytta
  • Airlift – Kinsarvik
  • Fonnafly – Haukelister
  • Fjellfly – Songadammen

Jegerne oppfordres til å dele på prøvesett i fjellet dersom noen mangler prøvesett og har felt dyr. Det er viktig å prioritere prøvetaking av allerede felte dyr, ikke de som skal felles.

Lurer du på hvordan prøvene skal tas, les mer her.

villrein.no – Anders Mossing