Mistanke om to nye skrantesjuketilfeller


Villrein med skrantesjuke. Illustrasjonsfoto: Lars Nesse

Villrein med skrantesjuke. Illustrasjonsfoto: Lars Nesse

Mattilsynet har i dag publisert en nyhetssak der de omtaler to nye mulige skrantesjuketilfeller. Begge dyrene er felt under den ordinære jakta som startet 10. august.

Det er et omfattende regime for prøveinnsamling i forbindelse med årets reinsjakt i Nordfjella. Sålangt er det felt rundt 150 dyr, og alle dyrene er testet eller testes i skrivende stund. Av disse er det nå altså mistanke om to nye positive tilfeller. Diagnosen forventes å bli endelig bekreftet i løpet av få dager.

Les mer her: Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella.

Les mer om prøveinnsamling i forbindelse med villreinjakt her.

villrein.no – Anders Mossing