JUBILEUMSKONFERANSE – PÅMELDINGEN er STENGT


Norsk villreinsenter og Miljødirektoratet inviterer til konferanse med tema "Verdiskaping knyttet til villreinfjellet". Foto: Ingrid Nerhoel

Norsk villreinsenter og Miljødirektoratet inviterer til konferanse med tema “Verdiskaping knyttet til villreinfjellet”. Foto: Ingrid Nerhoel

(Artikkelen er revidert 23. august 2017)

Stiftelsen Norsk villreinsenter og Miljødirektoratet inviterer til konferanse 18. og 19. september 2017. Det er fortsatt noen ledige plasser.

Hovedtema for konferansen er «Verdiskaping knyttet til villreinfjellet». Konferansen vil markere Norsk villreinsenters 10-årsjubileum, oppstart av verdiskapingsprogrammet “Villreinfjellet som verdiskaper” og den formelle åpningen av to europeiske villreinregioner.

Les mer her.
Last ned programmet her.

Påmeldingsfristen gikk ut 15.august 2017, og arrangementet er nå fulltegnet.
Vi ønsker alle påmeldte velkommen til en spennende konferanse på Hjerkinn og Oppdal!

Spørsmål kan sendes til post.nord@villrein.no eller til Ingrid Nerhoel pr tlf.: 993 82 736.

villrein.no – Anders Mossing/Ingrid Nerhoel