Skrantesjukekartlegging i Ulvik


Prøveinnsamlingsregimet justeres i tråd med nye erfaringer. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Prøveinnsamlingsregimet justeres i tråd med nye erfaringer. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinjegere i Ulvik kommune bes nå om å levere hele hoder av alle felte dyr. Dette gjelder både på Hardangervidda og i Nordfjella.

Opprinnelig plan var at jegerne skulle ta hjerne- og møkkprøve selv. Med bakgrunn i påvisning av skrantesjuke i lymfeprøve på to nye dyr i Nordfjella, bes jegerne i Ulvik kommune nå om å levere hele hoder istedenfor.

Dyr i Nordfjellas sone 2 bruker med jevne mellomrom områder sør for Bergensbanen. Disse områdene ligger administrativt under Hardangervidda. Gjennom det nye innsamlingsregimet håper man å få et mest mulig optimalt bilde på eventuell forekomst i disse områdene.

Jegerne bes om å levere hodet og møkkprøven i store blå kasser utplassert på Finse og Hallingskeid. Merk hodet og møkkprøven med merkelapp, og legg i plastsekk du finner ved kassene. Legg ved utfylt merkelapp, også den delen som skal festes til hjerneprøven. Ta av klistrelappen «Beholdes av innsender» for å senere finne svar på prøven. Registrer dyret på settogskutt.no. Ta eventuelt bilde av merkelappen dersom du må registrere på settogskutt.no senere. Send melding til Erling Nesbø (tlf 957 65 777) når hodet er levert. Han frakter det til prøvetaking. Alle jegere som har kjøpt kort i Ulvik får en sms om endringen. Mer info om kartleggingen på www.nina.no/cwd. Christer Moe Rolandsen er CWD-prosjektleder i Norsk institutt for naturforskning. Ta kontakt med han på tlf 416 13 266 om du har spørsmål.

villrein.no – Anders Mossing