Obligatorisk prøveinnsamling


Det skal tas hjerne- og lymfeprøve av alle felte dyr eldre enn 1 år i alle villreinområder. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Det skal tas hjerne- og lymfeprøve av alle felte dyr eldre enn 1 år i alle villreinområder. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Om 14 dager går startskuddet for årets villreinjakt. I år skal det tas prøver av alle felte dyr eldre enn 1 år i alle områder. Her kommer en oversikt over årets prøveinnsamling.

Skrantesjuke (CWD) er en smittsom og dødelig sykdom som ble påvist på ei villreinsimle i Nordfjella sone 1 seinvinteren 2016. Bestanden i sone 1 er i dag sanert, og man har påvist ytterligere 18 tilfeller av rein med skrantesjuke. Miljødirektoratet og Mattilsynet driver et nasjonalt kartleggingsprogram i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning og Veterinærinstituttet. Fra og med høsten 2018 legges det opptil prøveinnsamling av alle villrein 1 år og eldre i alle norske villreinområder.

Det skal tas både hjerne- og lymfeprøve av dyrene. En “jegerpakke” med nødvendig prøveutstyr vil bli delt ut sammen med fellingstillatelsene. Det legges også opptil frivillig prøveinnsamling av yngre dyr (kalv), men i slike tilfeller må jeger, vald- eller jaktfeltansvarlig selv bestille “jegerpakke” via lokalt mattilsyn.

Norsk villreinsenter har laget en egen faktaside om prøveinnsamlingen. Her finner du all relevant informasjon om utstyr, prøvetaking, merking, registrering, oppbevaring og innsending av prøver: www.villrein.no/cwd

villrein.no – Anders Mossing