Ny rapport om ferdsel


Svarkasse langs stien til Falkeriset. Foto: Sofie Selvaag

Svarkasse langs stien til Falkeriset. Foto: Sofie Selvaag

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nylig publisert en rapport som oppsummerer kunnskap om brukerne av Hardangervidda. Resultatene er basert på svarskjema fylt ut av brukerne ved sentrale innfallsporter, samt oppfølgende spørreundersøkelser til de som oppga e-postadresser. Hvem er de? Hvilke opplevelser søker de? Hvor mange dager har de vært her? Dette, og en rekke andre spørsmål, er dokumentert i denne rapporten.


Utfylling av svarskjema i en av de mange svarkassene rundt Hardangervidda. Foto: Sofie Selvaag

Utfylling av svarskjema i en av de mange svarkassene rundt Hardangervidda. Foto: Sofie Selvaag

Rapporten er en ren dokumentasjonsrapport som oppsummerer kunnskap om brukerne. De viktige analysene og diskusjonene kommer i seinere rapporter. Det gjøres nemlig et stort arbeid med å undersøke ferdsel på Hardangervidda, som også inkluderer telling av antall besøkende på ulike deler av vidda, vha. automatiske ferdselstellere.

Det overbyggende forskningsprosjektet har pågått siden 2016 og skal sluttføres i løpet av 2019/2020. I dette prosjektet inngår også analyser om ferdselens ev. påvirkning på villreinen på Hardangervidda.

 

 

 

Last ned dokumentasjonsrapporten “NINA Rapport 1530 Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2017” her.

Les mer om det overbyggende forskningsprosjektet i prosjektbeskrivelsen.

Les også kartfortellingene om “Hardangervidda” og “Fokusområder”.

villrein.no – Anders Mossing