Nytt verktøy beregner vår påvirkning på naturen

Med et unikt digitalt verktøy blir det nå mulig å forutse effekter av planlagte tiltak som hyttefelt, vei og kraftutbygginger på naturen. Samtidig kan man forutse de positive effektene av å fjerne slike installasjoner for å bedre kårene for arter som villreinen.


Foto: Anders Mossing, Norsk villreinsenter

Foto: Anders Mossing, Norsk villreinsenter

Det er forskere ved Norsk institutt for naturforskning sammen med eksperter fra andre fagmiljø som har lyktes i å lage dette verktøyet. Målet er å vise den samlede effekten mange små inngrep har. Villreinen er brukt som eksempel i arbeidet med modellen.

Du kan lese mer om dette og se eksempler fra modellen på NINA sine nettsider.

villrein.no – Are Endal Rognes