Villreinen 2020

Det gjøres mye god villreinforskning i Norge, og det er vesentlig at dette blir tilgjengeliggjort utover den engere krets. Villreinen tar derfor mål av seg å være den valgte budbringeren – altså det foretrukne populærvitenskapelige villreintidsskriftet. Det betyr ikke at vi ikke slipper til mindre vitenskapelig baserte synspunkter, innspill og «korrektiver» til den «offisielle» villreinforvaltningen.

Som oversikten under viser, inneholder Villreinen 2020 et stort spenn av interessante artikler…

Les mer…


villrein.no – Fred Ivar Aasand