Ny fagkonsulent til Norsk villreinsenter på Hjerkinn

Den 6. april begynte Einy Brænd i ny stilling som fagkonsulent på Norsk villreinsenter på Hjerkinn. Med master fra Evenstad og erfaring fra villreinarbeid er det en topp motivert nyansatt som gleder seg til å ta fatt på nye oppgaver i villreinens tjeneste.

Einy er bosatt på idylliske Nordre Brænd gård i Sollia sammen med sin samboer og to barn. Her i dalføret mellom Rondane og Sølnkletten er veien kort til både skog og fjell. På fritiden er hun gjerne å finne utendørs med familien og sine hunder. Turene er gjerne høstingsmotivert. Hun er jeger, men fremholder at hun ikke er noen jaktidiot. Men det å høste av det naturen i nærområdet har å gi og leve litt slik våre forfedre gjorde er viktig for både henne og mannen Ola.


Foto: Einy Brænd.

Foto: Einy Brænd.

Naturfaglig utdannelse

Einy har en bachelorgrad i utmarksforvaltning og en master i anvendt økologi fra Høyskolen i Innlandet avdeling Evenstad. Masteroppgaven leverte hun i 2019 og i denne skrev hun om villreinens reaksjon på menneskelig ferdsel og infrastruktur i området Fampen, en del av Rondane Sør.

Erfaring med villreinarbeid

De siste to årene har Einy jobbet som sekretær for Sølnkletten villreinutvalg. Her har hun jobbet med blant annet kvotetildeling, vært med på revidering av bestandsplaner, administrasjon- og oppsyn under reinsjakta og andre oppgaver for utvalget. Ved siden av denne jobben har hun vært sesongoppsyn for Sollia fjellstyre. Her har hun drevet med diverse oppsyns- og skjøtselsvirksomhet, beitetaksering, naturveiledning, kadaversøk mm.

Fra disse jobbene tar Einy med seg erfaringer og ikke minst et nettverk av kontakter som vil bli viktig i jobben for Norsk villreinsenter. I tillegg har hun opparbeidet seg lokalkunnskap over deler av fjellområdene i Rondane og Sølnkletten.


Å gi fra seg jobben som sesongoppsyn for Sollia Fjellstyre med mye utearbeid var ikke enkelt.  Foto: Einy Brænd.

Å gi fra seg jobben som sesongoppsyn for Sollia Fjellstyre med mye utearbeid var ikke enkelt. Foto: Einy Brænd.

 Storfornøyd med ny jobb

Den nye fagkonsulenten er veldig fornøyd med å ha landet ny jobb på villreinsenteret. «Det føles helt fantastisk, jeg har blitt veldig godt mottatt og følger meg veldig godt ivaretatt her på Villreinsenteret». Men hun innrømmer at det var litt tøft å si fra seg en fin jobb med mye utearbeid. Når det er sagt syns hun jobben på villreinsenteret føles riktig. Her får hun jobbe med noe av det hun virkelig brenner for.  At villreinen skal ha plass til å leve slik den skal er en av Einys hjertesaker. Hun vil bidra til å stanse den negative utviklingen i de norske villreinfjellene og spre kunnskap om villreinen og dens levesett og behov.


Ingen jaktidiot, men sanking og bruk av naturresursene er viktig for den nye fagkonsulenten. Foto: Einy Brænd.

Ingen jaktidiot, men sanking og bruk av naturresursene er viktig for den nye fagkonsulenten. Foto: Einy Brænd.

Kvalitetsnormen for villrein

Med naturfaglig utdanning og erfaring fra praktisk villreinarbeid er Einy godt rustet for jobben som fagkonsulent hos Norsk villreinsenter. Her venter mange spennende nye arbeidsoppgaver. Spesielt arbeidet med kvalitetsnormen for villrein blir en viktig del av Einys hverdag fremover. Gjennom arbeidet med kvalitetsnormen skal hvert enkelt villreinområde få status som enten grønt, gult eller rødt ut ifra vurderingskriterier på bestandsforhold, beite og leveområder. Dette igjen skal brukes for å foreslå tiltak for å bedre villreinens levekår i norske fjell.

Einy ser på dette som et krevende arbeid og det er en stor overgang å gå fra å jobbe lokalt på områdenivå til å skulle jobbe overordnet med mange villreinområder. Men med kunnskapsrike og hjelpsomme kolleger i ryggen er hun trygg på at dette skal gå bra og hun er veldig motivert for oppgaven. Vi på Norsk villreinsenter på Hjerkinn er veldig glade for å ha Einy med på laget.


Det er en topp motivert fagkonsulent som tar fatt på nye oppgaver på Hjerkinn. Foto: Martine Hårstad, Norsk Villreinsenter.

Det er en topp motivert fagkonsulent som tar fatt på nye oppgaver på Hjerkinn. Foto: Martine Hårstad, Norsk Villreinsenter.