Vi søker naturveileder i fast, 100 % stilling


Foto: Rebecca Nedregotten Strand, Norsk Villreinsenter.

Foto: Rebecca Nedregotten Strand, Norsk Villreinsenter.

Vil du være med å jobbe med naturformidling, veiledning og annet informasjonsarbeid knyttet til villrein og fjelløkosystemene, alt med base på Hjerkinn?

Stiftelsen Norsk villreinsenter (NVS) ble opprettet i 2006 og har en nøkkelrolle i arbeidet for å sikre villreinstammene og villreinområdene i Norge. Villreinen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, og Norge har et særskilt ansvar for å sikre framtida for Europas siste villreinstammer og deres leveområder. Stiftelsen Norsk Villreinsenter har to driftsenheter, en på Skinnarbu (NVS Sør) og en på Hjerkinn (NVS Nord).

Norsk Villreinsenter på Hjerkinn ligger midt i smørøyet av de store verneområdene og leveområdene for villrein. Senteret er et av de største forvaltningsknutepunktene i landet, og huser i dag daglig leder, 2 fagkonsulenter, 1 naturveileder og 1 informasjonsrådgiver som alle jobber for Norsk Villreinsenter, 2 nasjonalparkforvaltere for Dovrefjell, 2 nasjonalparkforvaltere for Rondane-Dovre, naturoppsyn fra Statens naturoppsyn, daglig leder ved pilegrimssenter Dovrefjell, Dovre fjellstyre og en medarbeider fra Statens vegvesen som leder samarbeidsprosjektet Kongevegen over Dovrefjell.


Foto: Martine Hårstad, Norsk Villreinsenter.

Foto: Martine Hårstad, Norsk Villreinsenter.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Naturformidling, veiledning og annet informasjonsarbeid knyttet til villrein og fjelløkosystemene

 • Formidle naturkunnskap i bred forstand

 • Utarbeide informasjons- og undervisningsmateriell

 • Stå for kursvirksomhet og tilrettelegging

 • Delta i villreinsenterets samlede virksomhet og oppgaveløsning.

  Skoleverket og reiselivet er viktige målgrupper for naturveiledningen ved villreinsenteret.

 

Vi søker etter personer som har

 • Interesse for og helst erfaring fra naturveiledning

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis med informasjonsfag/pedagogikk og/eller biologi/økologi/naturforvaltning i fagkretsen

 • Gode evner til samarbeid, nettverksbygging og til å arbeide selvstendig og målrettet

 • Gode språkkunnskaper, minimum norsk og engelsk

 • Førerkort klasse B

 

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

 • Kreativt, faglig sterkt og trivelig arbeidsmiljø.

 • Høy grad av selvstendighet i utførelse av arbeidsoppgaver.

 • Lønn etter avtale og gode forsikrings og pensjonsordninger.

 • Kontorplass på Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn.

 

Ønska oppstart: Etter avtale.

Søknadsfrist: 19. mai.

Kontakt daglig leder Raymond Sørensen ved spørsmål: 91 62 37 15.

Mer info om Norsk Villreinsenter på  www.villrein.no

Søknad med CV og tre referanser sendes til: raymond.sorensen@villrein.no.