Ønsker varsel om “skrantne” dyr


Miljødirektoratet ønsker varsel om død rein og rein som fremviser "unormal" oppførsel. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Miljødirektoratet ønsker varsel om død rein og rein som fremviser “unormal” oppførsel. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Påsken står for tur og i den forbindelse er det mange mennesker som trekker til fjells. Noen av disse vil kanskje være heldige å se villrein. Miljødirektoratet ønsker varsel om folk ser død rein eller rein med “unormal” oppførsel.

Varselet gjelder spesielt Nordfjella, der skrantesjuke er påvist. Skrantesjuke har lang inkubasjonstid, dvs. tid fra smitte til sykdomssyptomer. Sykdommen ender alltid med død. I siste fase av sykdommen er vanlige syptomer avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel.

Miljødirektoratet ønsker varsel hvis folk finner død rein eller observerer rein som fremviser unormal oppførsel (f.eks. dyr som sjangler eller står og sturer). Varsel kan gis til Petter Braaten i Statens Naturoppsyn – tlf: 924 07 771.

Ut i fra et “føre var”-prinsipp bør man unngå direkte berøring med død rein. Unngå også at hunder biter i eller spiser av slik rein.

Les mer om skrantesjuke her.

villrein.no – Anders Mossing