Raymond Sørensen blir ny daglig leder på Villreinsenteret på Hjerkinn

Nåværende daglig leder ved Villreinsenter nord på Hjerkinn, Jo Skorem, går av med pensjon til høsten. Det var stor interesse da jobben ble lyst ut, og 26 stykker søkte på stillingen. Blant disse var det ifølge styreleder Karl Baadsvik én som utmerket seg litt ekstra.

– Vi er trygge på at vi har gjort et godt valg, forteller Baadsvik. Raymond Sørensen har en solid fagkompetanse og relevant erfaring, samtidig som han har stor arbeidskapasitet og er omgjengelig. Dette er viktige egenskaper for kommende daglig leder på Villreinsenteret, som både skal utvikle Villreinsenteret som faglig møteplass, og videreutvikle attraksjoner og formidling.

Sørensen er et kjent ansikt på Hjerkinn. Han var med på oppstarten av Norsk villreinsenter, og arbeidet som fagkonsulent i sju år, før han ble nasjonalparkforvalter i Dovre og Rondane.

Sørensen begynner i jobben 1. august. – Jeg gleder meg til å begynne. Det er mange spennende prosjekt på gang på Hjerkinn, forteller Sørensen.


Jo Skorem og Raymond Sørensen foran Info-boksen på Hjerkinn. Foto: Villreinsenteret

Jo Skorem og Raymond Sørensen foran Info-boksen på Hjerkinn. Foto: Villreinsenteret