Norsk villreinsenter på Hjerkinn søker etter tre naturveiledere for sommersesongen 2021 


FjellportalenFoto: Martine Hårstad, Norsk villreinsenter Nord

Fjellportalen

Foto: Martine Hårstad, Norsk villreinsenter Nord

Har du lyst til å jobbe med formidling om fjellet og villreinen i spektakulære omgivelser i sommer?

NORSK VILLREINSENTER NORD PÅ HJERKINN SØKER ETTER NATURVEILEDERE FOR SOMMERSESONGEN 2021.

Stiftelsen Norsk villreinsenter har som hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjella i Norge. Stiftelsen har to driftsenheter: Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu i Tinn kommune, og Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn i Dovre kommune. 
  

Arbeidsoppgaver: 
– Naturveiledning ved Besøkssenter villrein sine attraksjoner Fjellportalen og viewpoint SNØHETTA 

– Naturveiledning for grupper 

– Formidling i sosiale medier 

– Enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver 

 Vi tilbyr: 
– Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø 
– Opplæring 
– Husvære             

Ønskelige kvalifikasjoner: 
– God formidlingsevne 
– Gode språkkunnskaper 
– Naturfaglig bakgrunn 
– Evne til å jobbe selvstendig 

Førerkort kl. B er nødvendig i stillinga.  

For nærmere opplysninger kontakt daglig leder Raymond Sørensen, tlf. 916 23 715, raymond.sorensen@villrein.no 

Ønska oppstart er 18. juni. Det blir tre naturveiledere for sommersesongen 2021. To av stillingene varer fram til 15. august. Den tredje stillinga varer fram til 17. oktober. Du må presisere hvilken av disse stillingene du søker på.  

Mer informasjon om oss finner du på nettsida. Her følger link til info om Norsk villreinsenter NordBesøkssenter villrein og viewpoint SNØHETTA

Søknad med CV sendes innen 17. mars på epost til post.nord@villrein.no 


viewpoint SNØHETTAFoto: Martine Hårstad, Norsk villreinsenter Nord

viewpoint SNØHETTA

Foto: Martine Hårstad, Norsk villreinsenter Nord