Vil hindre at TV-serie fører enda flere turister inn i villreinland

I desember i fjor fikk britiske TV-seere servert unike moskusbilder fra Dovrefjell i beste sendetid, av selveste Sir David Attenborough. Nå er forvaltninga og reiselivet spente på om dette vil føre til at flere turister vil ta turen til Dovrefjell for å se på moskusen.


Moskusku med kalv. Foto: Knut Berg-Domås

Moskusku med kalv. Foto: Knut Berg-Domås


Moskussafari. Foto: Knut Berg-Domås

Moskussafari. Foto: Knut Berg-Domås

Serien tar for seg verdens dyreliv og ble sendt på den britiske TV-kanalen BBC. Den vil også nå både USA og Norge i løpet av året. En av episodene tar for seg Dovrefjell og moskusen spesielt. 

Det er allerede stor pågang av turister på Dovrefjell. Årlig besøker 10-15 000 området på jakt etter et møte med moskusen. Det er bra for lokalt reiseliv, men kan også føre til økt press på den unike villreinstammen i området. Noen av de mest brukte stiene inn i området, som brukes av folk på utkikk etter moskus, ligger i områder reinen er avhengig av for å forflytte seg mellom ulike beiteområder. I flere av disse områdene er det allerede i dag utfordringer med mye ferdsel som i perioder gjør det vanskeligere for reinen å benytte sine leveområder fullt ut.Skjermdump fra den nye nettsida.

Skjermdump fra den nye nettsida.

moskusriket.no

Dovrefjell nasjonalparkstyre har derfor sammen med Fylkesmannen i Innlandet og Nasjonalparkriket reiseliv laga ei ny nettside for å nå besøkende i området. Den heter moskusriket.no og informerer om moskusen, moskusstien, guida turer, oppførsel i møte med moskus, samt informasjon om overnatting og bespisning i området. Målet er at dette vil kunne styre folk mot gode opplevelser i møte med moskus, uten å øve mer press på villreinen i området. Slik kan nettsida gagne både naturverdier, lokalt reiseliv og ikke minst de besøkende til området.


Noen av iniativtakerne til nettsida moskusriket.no. Fra venstre: Merethe Sandum fra Fylkesmannen i Innlandet, Stein Pedersen moskusguide for Moskusopplevelse og Carl S. Bjurstedt nasjonalparkforvalter for Dovrefjell nasjonalparkstyre.

Noen av iniativtakerne til nettsida moskusriket.no. Fra venstre: Merethe Sandum fra Fylkesmannen i Innlandet, Stein Pedersen moskusguide for Moskusopplevelse og Carl S. Bjurstedt nasjonalparkforvalter for Dovrefjell nasjonalparkstyre.

Du kan lese mer om saken på nettsidene til Dovrefjell nasjonalparkstyre.

villrein.no – Are Endal Rognes