Søknadsfristen nærmer seg for spennende sesongjobb ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn

For 10. år på rad lyser vi ut stilling som naturveileder i sommersesongen hos oss på Nors villreinsenter Nord på Hjerkinn. NB: søknadsfristen er 2. mars 2020.


viewpoint SNØHETTA. Foto: Erlend Furuhovde.

viewpoint SNØHETTA. Foto: Erlend Furuhovde.

Stiftelsen Norsk villreinsenter har som hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjella i Norge. Stiftelsen har to driftsenheter: Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu i Tinn kommune, og Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn i Dovre kommune.

 

Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn søker med dette etter naturveileder for sommersesongen 2020.
 

Arbeidsoppgaver:
– Naturveiledning ved Besøkssenter villrein sine attraksjoner Fjellportalen og viewpoint SNØHETTA
– Naturveiledning for grupper – Enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver  

Vi tilbyr:
– Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
– Opplæring
– Husvære            

Ønskelige kvalifikasjoner:
– God formidlingsevne
– Gode språkkunnskaper
– Naturfaglig bakgrunn
– Evne til å jobbe selvstendig
– Førerkort kl. B

For nærmere opplysninger kontakt daglig leder Raymond Sørensen, tlf. 916 23 715, raymond.sorensen@villrein.no

Ønska oppstart er 19. juni. Det blir to naturveiledere for sommersesongen 2020. Den ene stillinga varer
fram til 16. august, og er besatt. Denne utlysinga gjelder ei stilling som varer fram til 11. oktober. Mer informasjon om oss finner du på nettsida. Her er linker til info om Norsk villreinsenter Nord, Besøkssenter villrein og viewpoint SNØHETTA.

Søknad med CV sendes innen 2. mars på e-post til post.nord@villrein.no