Minimumstelling i Forollhogna


Kartplott: Arne Nyaas

Kartplott: Arne Nyaas

Minimumstelling i Forollhogna ble foretatt over to dager, den 26. februar og 16. mars. Jobben ble gjort av Nils Mathias Bransfjell (pilot), Røros Flykubb, Geir Morten Granmo (observatør) og Arne Nyaas (foto og opptelling).

Vekslende vær med varierende sikt og sterk vind gjorde tellingen utfordrende, og derfor måtte den også foregå over to dager.

Selv om det ikke var ideelle forhold, ble likevel området rimelig godt dekket (som kartet viser). Det ble totalt funnet 1036 dyr – 826 fostringsdyr og 210 bukker.

Arne Nyaas, som har jobbet med minimumstellinger i Forollhogna i en årrekke, har delt noen tanker om utviklingen i stammestørrelsen. “I 2015 ble det fotografert 1496 dyr (korrigert tall). Jaktkvoten da var 700 dyr. I 2016 ble det fotografert 1500 dyr/jaktkvote 750. I 2017 fotograferte vi 1422/jaktkvote 600. I år har vi fotografert 1078 dyr. Hvor mange dyr har vi i år? Cirka 1300? Jaktkvoten er ennå ikke bestemt. Det eneste som er sikkert – jaktkvoten høsten 2018 må reduseres!”

Her kan du lese mer…


villrein.no – Fred Ivar Aasand