Kontrollkortet består


Kontrollkortet forsvinner ikke i denne omgang, men nye digitale løsninger vil utredes i årene som kommer. Foto: Anders Mossing

Kontrollkortet forsvinner ikke i denne omgang, men nye digitale løsninger vil utredes i årene som kommer. Foto: Anders Mossing

Miljødirektoratet kom nylig med et forslag om å oppheve § 30 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. Basert på høringsinnspillene vil ikke Miljødirektoratet oppheve denne paragrafen nå, men jobbe for å få til en elektronisk ordning som kan erstatte dagens kontrollkortordning.

Les også saken “Slutt på kontrollkort i villreinjakta?” (villrein.no)

Dette betyr at kontrollkort trykkes og sendes villreinnemndene som vanlig i 2018. De ønsker imidlertid å se nærmere på en digital løsning som på sikt kan erstatte dagens kontrollkortordning. Her vil det være aktuelt å videreutvikle Hjorteviltregisteret/Sett og skutt.

Les hele oppsummeringen av høringen her.

villrein.no – Anders Mossing