Nettverkssamling “Villreinfjellet som verdiskaper”


Roar W. Vangsnes fra Distriktsenteret i Sogndal hadde et inspirerende foredrag om verdiskaping basert på natur- og kulturressurser. Foto: Anders Mossing

Roar W. Vangsnes fra Distriktsenteret i Sogndal hadde et inspirerende foredrag om verdiskaping basert på natur- og kulturressurser. Foto: Anders Mossing

15.-16. mars ble det avholdt en nettverkssamling for prosjekter i verdiskapingsprogrammet “Villreinfjellet som verdiskaper” på Honne hotell og konferansesenter på Biri. De ulike prosjektene var godt representert, med både prosjektledere og prosjekteiere.

Oppstarten for programmet ble markert på Oppdal i forbindelse med Norsk villreinsenters 10-års jubileum. Les mer her: “Vellykket konferanse” (villrein.no). Dette var den første nettverkssamlingen for de “nystartede” prosjektene. Samlingen var arrangert av Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter.

På samlingens første dag var det fokus på innledende foredrag og presentasjon av de enkelte prosjektene. På dag to fokuserte man på Norsk villreinsenters rolle i programmet og man gjennomførte gruppearbeid på tvers av prosjektene.

Saken fortsetter etter bildet


Vemund Jaren fra Miljødirektoratet med en overordnet presentasjon av programmet og litt om direktoratets forventninger. Foto: Anders Mossing

Vemund Jaren fra Miljødirektoratet med en overordnet presentasjon av programmet og litt om direktoratets forventninger. Foto: Anders Mossing

Program dag 1 (møteleder Raymond Sørensen, Norsk villreinsenter Nord)

Innledning

Presentasjon av prosjektene

Saken fortsetter etter bildet


Jørn Haug fra SVR og Gro Irene Svendsen fra Nore og Uvdal næringsselskap snakket om hhv. "Kunnskap om villrein og villreinfjellet" og "Tettere på villreinfjellet". Sistnevnte er et delprosjekt under "Velkommen til villreinfjellet". Foto: Anders Moss…

Jørn Haug fra SVR og Gro Irene Svendsen fra Nore og Uvdal næringsselskap snakket om hhv. “Kunnskap om villrein og villreinfjellet” og “Tettere på villreinfjellet”. Sistnevnte er et delprosjekt under “Velkommen til villreinfjellet”. Foto: Anders Mossing

Saken fortsetter etter bildet


Erlend Gjelsvik og Morten Aas fra Oppdal fylkeskommune presenterte prosjektet "Villreinfjellet Rondane som verdiskaper". Foto: Anders Mossing

Erlend Gjelsvik og Morten Aas fra Oppdal fylkeskommune presenterte prosjektet “Villreinfjellet Rondane som verdiskaper”. Foto: Anders Mossing

Saken fortsetter etter bildet


Atle Berg og Astrid Alice Haug fra nasjonalparkstyret for Forollhogna og Kristin Prestvold fra Trøndelag fylkeskommune presenterte hhv. "Forollhogna - det hele fjellet" og "Dovrefjellaksen - samarbeid om formidling". Foto: Anders Mossing

Atle Berg og Astrid Alice Haug fra nasjonalparkstyret for Forollhogna og Kristin Prestvold fra Trøndelag fylkeskommune presenterte hhv. “Forollhogna – det hele fjellet” og “Dovrefjellaksen – samarbeid om formidling”. Foto: Anders Mossing

Program dag 2 (møteleder og innleder Anders Mossing, Norsk villreinsenter Sør)

Norsk villreinsenter sin rolle og forslag til arbeidsmåter – ikke presentasjon

Arbeidsgrupper på tvers av prosjektene

Saken fortsetter etter bildet


Per Aksel Knudsen, Torill Olsson, Kristin Prestvold og Tor Punsvik i ivrig diskusjon under gruppearbeidet. Foto: Anders Mossing

Per Aksel Knudsen, Torill Olsson, Kristin Prestvold og Tor Punsvik i ivrig diskusjon under gruppearbeidet. Foto: Anders Mossing

Naturbasert verdiskaping, v/Roar W. Vangsnes (Distriktssenteret Sogndal)

Avsluttende diskusjon – videre satsing på nettverkssamlinger, behov for andre typer rådgivning/support underveis (kortfattet referat)

villrein.no – Anders Mossing