Informasjon om norske villreinområder


På vår nettside kan du finne informasjon om alle norske villreinområder. Illustrasjonsfoto: Kjell Bitustøyl

På vår nettside kan du finne informasjon om alle norske villreinområder. Illustrasjonsfoto: Kjell Bitustøyl

I Norge er det definert 23 ulike villreinområder, fra Trøndelag i nord til Agder i sør. Mange av disse områdene er veldig ulike, både når det gjelder størrelse på areal og bestand, men også naturtyper.

På www.villrein.no har vi laget en fullstendig oversikt over alle disse områdene. Hvert område har sin egen underside med faktastoff, kart, rapporter, kontaktinformasjon m.m. Lurer du på bestandsmålet i ditt område? Vil du kanskje laste ned gjeldende bestandsplan, eller trenger du kontaktinformasjon til villreinutvalget? Kanskje du har lyst til å lære mer om andre områder? Klikk deg inn på villreinområdene og velg det området du vil se nærmere på.

Det er en ganske stor oppgave å holde alle disse undersidene oppdatert. Har du innspill eller har oppdaget feil, så send en epost til anders.mossing@villrein.no.

villrein.no – Anders Mossing