Villrein i Ekko


Villreinen fikk en sentral plass i en nylig sending av Ekko på Nrk. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinen fikk en sentral plass i en nylig sending av Ekko på Nrk. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinen fikk en sentral plass i media 31. oktober i en sending av Ekko på Nrk. Tor Punsvik, Olav Strand og Sigmund Tveitehagen var sentrale intervjuobjekter.

Tor Punsvik er seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Agder. Olav Strand er forsker og jobber for Norsk institutt for naturforskning og Norsk villreinsenter. Sigmund Tveitehagen er leder av villreinutvalget i Nordfjella. Alle er de dypt engasjert i å ta vare på villreinen. Hovedtemaet for sendingen er hvilke utfordringer reinen står overfor nå og i fremtiden.

Hør hele sendingen her: https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25021717/31-10-2017#t=1h27m31s

villrein.no – Anders Mossing