Imponert over ny villreinbok


I desembernummeret av Jakt & Fiske, som utgis av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), får boka «Villreinen - biologi - historie - forvaltning» en strålende omtale. "Venner av villreinen og jakta på fjellets nomade, har fått julegaven servert",…

I desembernummeret av Jakt & Fiske, som utgis av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), får boka «Villreinen – biologi – historie – forvaltning» en strålende omtale. “Venner av villreinen og jakta på fjellets nomade, har fått julegaven servert”, skriver redaktør Ole Kirkemo.

Dette skriver redaktør Ole Kirkemo i Jakt & Fiske (nr. 12 – 2016) om den nye villreinboka:

“Den som de kommende månedene retter blikket ut over den norske fjellheimen, kan fort undre
seg over at det er mulig å leve her. Dette er arenaen for noen av Nordens mest hardføre arter, tusen meter over havet. Villreinen er en av dem, selve urtidsdyret i det norske høyfjellet. Og uten forkleinelse for elg, hjort og rådyr – det er villreinen som er det norske hjorteviltet. Villreinen er dessuten et villmarkssymbol på linje med villaksen, som vi har spesielle forpliktelser til å ivareta.

«Villreinen – biologi – historie – forvaltning» er en murstein av en bok (450 sider) i praktbokformat. Den er i så henseende et viktig bidrag for å holde oppmerksomheten oppe for en art som gjennom sitt nomadiske levesett presses fra alle kanter.

Store deler av «eliteserielaget» innen forskning og forvaltning av villreinen er på ballen. Boka tar for seg biologi, fysiologi, sykdom, genetikk, mv., emner som nærmest synes obligatorisk når våre ulike viltarter havner mellom stive permer. Det er imidlertid dypdykket i våre 23 villreinområder, som omfatter nærmere 200 sider, som er bokas store styrke, og det
mest matnyttige for deg som villreinjeger, eller som har et ønske om å prøve jakta på «Norges tak».

Her har Tor Punsvik, til daglig viltforvalter i Agder, og bokas hovedredaktør, gjort en formidabel jobb, med bistand fra kjennere av de enkelte villreinområder. Supplert av en rekke gode kart, begripelige figurer og tabeller, framstår boka forbilledlig. Selv lesere som er godt bevandret i villreinens verden, vil finne interessant stoff fra de ulike villreinfjellene i Sør-Norge.

Det historiske materialet, fra jernalderens dyregraver og fram til dagens jaktforvaltning, er også imponerende, igjen gjennom suverene illustrasjoner. Tor Punsvik & Co har helt enkelt skrevet en av de beste populærvitenskapelige bøkene innen vår genre jeg har lest på lang tid.

Honnør også til det etter hvert så tradisjonsrike Friluftsforlaget i Arendal, som i et stadig tøffere bokmarked våger å satse på denne type utgivelser.

Venner av villreinen og jakta på fjellets nomade, har fått julegaven servert.

Ole Kirkemo

………………………………………..

Til opplysning: 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er landets eneste riksdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske. NJFF har rundt 113.000 medlemmer, fordelt på 573 lokalforeninger og 19 fylkeslag.

NJFF har hovedkontor på Hvalstad i Asker, og har 40 ansatte. I tillegg har NJFF ansatte medarbeidere i alle fylker. Forbundet utgir bladet Jakt & Fiske, som er landets største jakt- og fiskemagasin, med et opplag på 85 000 eksemplarer som leses av ca. 230 000 personer.

 

Les mer om den nye villreinboka (villrein.no 4. juli 2016)

Last ned forhåndomtalen av boka i “Villreinen 2016” (pdf)

 

 

villrein.no – Arne Nyaas