Sikrer Fjellheimen som villreinområde


Foto: G. Bjørgo (Kilde: Interkommunal kommunedelplan for Fjellheimen villreinområde 2016 – 2027)

Foto: G. Bjørgo (Kilde: Interkommunal kommunedelplan for Fjellheimen villreinområde 2016 – 2027)

Den interkommunale delplanen for Fjellheimen villreinområde er vedtatt i samtlige berørte kommuner (Voss, Vaksdal, Modalen, Aurland, Vik og Høyanger). Villreinområdet som har et samlet tellende areal på 1536 kvadratkilometer, hadde i høst en fellingskvote på 81 dyr. Av disse ble 46 dyr felt (fellingsprosent på 56,8).

Siri Wølneberg Bøthun, sekretær i villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen, finner grunn til å påpeke følgende i eposten sendt til villrein.no:

“Villreinnemnda er positiv til planen, og ser at den gir støtte for både å hindre nye tiltak i konflikt med villrein og potensiale for forbedringer, m.a. gjennom et konkret handlingsprogram”. Og videre: “Planen viser en prisverdig vilje til å ta vare på villrein også i kommuner som har villreinområder uten status som «nasjonale». Legg merke til at til og med en kommune som ikke har villrein i dag (Masfjorden), har vedtatt planen som setter av tidligere brukte områder for å hindre forringelse av potensielle beiteområder for framtiden”.

Daværende Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) signaliserte et ønske om dette ved oppstart av regionale planprosesser for de ti nasjonale villreinområdene. At det også for de øvrige villreinområdene burde utarbeides samlede bruks- og verneplaner.

I praktboka “Villreinen. Biologi, historie, forvaltning” utgitt av Friluftsforlaget i 2016 med Tor Punsvik som redaktør, gis følgende beskrivelse av Fjellheimen villreinområde: “Reinen i Fjellheimen er et eksempel på en bestand i et kystnært fjellandskap, som til tross for svært små vinterbeiter er i godt hold. Mange gamle fangstgraver tyder på at det her har vært villrein også i tidligere tider. Gunstig topografi og stedvis svært gode barmarksbeiter, bidrar antakelig til villreinbestandens gode kvalitet. Reinen har vært en nøkkelart i Fjellheimen i det meste av perioden etter siste istid.”

Last ned den interkommunale delplanen for Fjellheimen villreinområde (pdf)

Les mer om Fjellheimen villreinområde

 

 

villrein.no – Arne Nyaas