Fotråte avdekket på reinskalv i Reinheimen-Breheimen


Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde.

Veterinærinstituttet bekreftet nylig funn av fotråte i Reinheimen-Breheimen villreinområde. Dette er den første påvisningen av sykdommen i dette villreinområdet.

Mot slutten av jakta i høst ble en enslig kalv observert nord for Ottadalen, sterkt halt på høyre bakfot. Skjåk almenning sendte inn foten til Veterinærinstituttet for undersøkelse.

Fotråte er tidligere avdekket på villrein i blant annet: Rondane, Snøhetta, Knutshø, Nordfjella og Hardangervidda villreinområde.

Les mer om fotråte på Veterinærinstituttet sine sider.

 

villrein.no / Ingrid Nerhoel