Har testa 103 054 hjortedyr for CWD


Over 30.000 rein er så langt testet for skrantesjuke. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Over 30.000 rein er så langt testet for skrantesjuke. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Sykdommen skrantesjuke (CWD) er en prionsykdom som først ble oppdaget på mulhjort i USA i 1967. I Norge ble den for første gang oppdaget i 2016, da på rein, men senere også på elg og hjort. Et omfattende overvåkingsprogram ble satt i gang, og årlig testes både ville hjortedyr og dyr i oppdrett eldre enn 18 måneder.

Skrantesjuke er en sykdom som rammer hjortedyr, men det finnes lignende typer sykdommer både på mennesker og sau. Sykdommen kjennetegnes av at dyrene gradvis taper nerveceller i hjernen, som igjen fører til nevrologiske symptomer og avmagring. Sykdommen er alltid dødelig og vil ha en stor negativ effekt på bestander av ville hjortedyr i Norge om den sprer seg. Du kan lese mer om sykdommen her.

Norge er foreløpig det eneste landet i Europa der sykdommen er oppdaget. For å kunne oppdage eventuelle nye smittetilfeller tidlig, satte Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet, i gang et omfattende overvåkingsprogram. Både ville hjortedyr felt under jakt og som fallvilt blir sammen med tamme hjortedyr testet for sykdommen. Overvåkningsprogrammet kan du lese mer om her.


Prøvetaking har blitt standard prosedyre for norske jegere. Foto: Olav Strand

Fra 2016 til i dag er totalt 103 054 hjortedyr testet for sykdommen. Totalt 26 dyr har testet positivt på sykdommen. I 2019 er totalt 30 147 rein testet for skrantesjuke, av disse er 43 prosent tamrein. Videre er 5935 elger, 5758 hjort, 1692 rådyr og 37 dåhjort testet. Utenom overvåkningsprogrammet er 4 svalbardrein og 37 moskus fra Dovre testet for Skrantesjuke. Kun to av dyrene som ble testet i 2019 hadde skrantesjuke. Dette var to elger fra Selbu og Sigdal. Man antar at elgene og hjortene som har testet positivt på skrantesjuke i Norge, har det man kaller en atypisk variant, som skiller seg fra den mer klassiske varianten man har observert på villrein. Den atypiske varianten er antakelig ikke smittsom, og oppstår sporadisk, hovedsakelig på eldre dyr. Vil du vite mer om testede dyr og resultater i ulike år og områder kan du lese mer om det her.

villrein.no – Are Endal Rognes