Har du lyst til å jobbe hos oss i sommer?

Har du lyst til å jobbe hos oss i sommer?

Stiftelsen Norsk villreinsenter har som hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjella i Norge. Stiftelsen har to driftsenheter: Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu i Tinn kommune, og Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn i Dovre kommune.

Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn søker med dette etter naturveiledere for sommersesongen 2022.

Arbeidsoppgaver: – Naturveiledning ved Besøkssenter villrein og vårt utkikkspunkt viewpoint SNØHETTA

– Naturveiledning for grupper

– Formidling og markedsføring i sosiale medier

– Enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver

Vi tilbyr: – Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø – Opplæring – Husvære

Ønskelige kvalifikasjoner: – God formijdlingsevne – Gode språkkunnskaper – Naturfaglig bakgrunn – Evne til å jobbe selvstendig – Erfaring fra arbeid med SoMe

Førerkort kl. B er nødvendig i stillinga.

For nærmere opplysninger kontakt daglig leder Raymond Sørensen, tlf. 916 23 715, raymond.sorensen@villrein.no

Ønska oppstart er 15. juni. Det blir tre naturveiledere for sommersesongen 2022. To av stillingene varer fram til 14. august. Den tredje stillinga varer fram til 16. oktober. Du må presisere hvilken av disse stillingene du søker på.

Mer informasjon om oss finner du på vår nettside. Her følger link til info om Norsk villreinsenter Nord, Besøkssenter villrein og viewpoint SNØHETTA.

Søknad med CV sendes innen 1. mars på epost til post.nord@villrein.no