GPS-merking av rein


En av flokkene i Brattefjell-Vindeggen som fikk påmontert GPS-halsbånd i går. Vindeggen i bakgrunnen. Foto: Anders Mossing

En av flokkene i Brattefjell-Vindeggen som fikk påmontert GPS-halsbånd i går. Vindeggen i bakgrunnen. Foto: Anders Mossing

I disse dager pågår det GPS-merking av villrein i en rekke norske villreinområder. GPS-posisjoner fra merkede dyr gir ny og oppdatert kunnskap bl.a. om reinens områdebruk. I går fikk fire simler i Brattefjell-Vindeggen GPS-halsbånd.

Det var tilbake i 2001 at GPS-merking av villrein så dagens lys. De første dyrene ble da merket på Hardangervidda, med bakgrunn i konflikter og usikkerheter knyttet til Rv 7. I årene etter og frem til i dag er det merket godt over 400 dyr i en rekke villreinområder.

Alle kan følge dyrenes vandringer på www.dyreposisjoner.no.

I 2018 publiserte Norsk villreinsenter en tredelt artikkelserie om GPS-merking av villrein, der både forhistorien, utfordringene og fremtidig praksis ble grundig omtalt. Les også “GPS-merking av villrein – eit tilbakeblikk”, “Ising på GPS-sendarar har fått konsekvensar” og “Kor lenge bør me drive på med GPS-merking av villrein?” (alle på villrein.no).


I tillegg til mannskap i helikopter, var det også bakkemannskap ute, både for rekognosering og feltmessig bistand. Foto: Anders Mossing

I tillegg til mannskap i helikopter, var det også bakkemannskap ute, både for rekognosering og feltmessig bistand. Foto: Anders Mossing


Foto: Anders Mossing

Den siste måneden har det blitt merket nye dyr på Hardangervidda, i Nordfjella, i Setesdal Austhei og i Rondane. Det har også blitt merket fire dyr i Brattefjell-Vindeggen. I sistnevnte område har det aldri vært merket dyr med GPS-halsbånd tidligere. Brattefjell-Vindeggen inngår som delprosjekt i et større prosjekt som også omfatter Setesdal Austhei og Rondane. Et av fokusene i dette overbyggende prosjektet retter seg mot reinens bruk av barmarksbeiter i skogsområder. Reinen i alle disse tre nevnte områdene bruker skogsarealer deler av året, men det er “kunnskapshull” som man gjennom dette prosjektet ønsker å tette.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har det faglige ansvaret for prosjektet, mens Norsk villreinsenter Sør er sekretariat. Prosjektet er forøvrig bredt sammensatt og finansiert, og med god lokal forankring.

villrein.no – Anders Mossing