Vevd sammen i livet og kunsten


Per_Kajsa_villrein_no.jpg

Per Adde har hele sitt lange kunstnerliv vært opptatt av natur og vår urbefolkning, og dette preger hans kunst. Dette har han til felles med kona og kunstner Kajsa Zetterquist.

Begge kunstnerne har drevet et utrettelig arbeid for bevaring av kultur, natur og nasjonalparker. De er fremragende kolorister og Per har i stor grad anvendt avbildninger av rein i sin malerkunst.

Når han nå har rundet 90 år er engasjementet og produksjonen stadig like levende, og det framgår av utstillingen som åpner 30. mars i år i Adde Zetterquist kunstgalleri. For de som har anledning bys her en unik og anbefalt mulighet til å bli kjent med en av våre virkelige levende og engasjerte samtidskunstnere!

Jørn Thomassen har besøkt Per og Kajsa og skrevet en interessant artikkel som kommer i Villreinen 2019.

Her kan du lese hele artikkelen om Per og Kajsa…

villrein.no – Fred Ivar Aasand