God påske til alle våre lesere


Det nærmer seg kalving, og drektige simler er spesielt sårbare for forstyrrelser. Foto: Anders Mossing

Det nærmer seg kalving, og drektige simler er spesielt sårbare for forstyrrelser. Foto: Anders Mossing

Norsk villreinsenter og Villreinrådet i Norge ønsker med dette alle våre lesere en riktig god påske. Seinvinter og vår er en sårbar periode for villreinen, og dyrene trenger ro før kalving. Ta hensyn til dyrene når du skal på fjelltur.

Etter en lang vinter på “sparebluss” har villreinen lite energiressurser å avse til unødig flukt. Dette gjelder dyr av begge kjønn, men drektige simler er spesielt sårbare. De har behov for fred og ro til å bygge opp fettreservene frem mot kalvingen i mai måned.


Rein som blir skremt forbruker mye unødig energi. Foto: Anders Mossing

Rein som blir skremt forbruker mye unødig energi. Foto: Anders Mossing

Du som ferdes i fjellet i påsken kan med relativt enkle grep unngå å forstyrre villreinen. Unngå områder der det er kjent at villreinen kan oppholde seg på denne årstiden. Snakk med lokalkjente om du er usikker. Skulle du allikevel treffe på villrein på turen, hold god avstand og pass på vindretningen. Reinen har meget god luktesans og kan lukte oss på langt hold om vinden går fra deg mot dyrene. Nyt synet gjennom en kikkert, fremfor å bevege deg nærmere. Husk også at det er båndtvang fra 1. april.

God tur og god påske!

villrein.no – Anders Mossing