Fred Ivar Aasand (57) ny redaktør


Fred Ivar Aasand (57) er tilsatt som ny redaktør for årboka "Villreinen". Foto: Privat

Fred Ivar Aasand (57) er tilsatt som ny redaktør for årboka “Villreinen”. Foto: Privat

Fred Ivar Aasand (57) er tilsatt som ny redaktør for årboka “Villreinen”. Interessen for stillingen var meget stor. Villreinrådet i Norge mottok i alt 13 søknader fra vel kvalifiserte personer, mange med bred pressefaglig bakgrunn.

Fred Ivar Aasand starter i stillingen i løpet av juni. Les mer om Fred Ivar Aasand. Last ned side 104 i “Villreinen 2017” (pdf).

 

villrein.no – Arne Nyaas