“Villreinen 2017” sendt til trykk


"Villreinen 2017" er på 108 sider - og kommer fra trykkeriet i slutten av mai. Faste abonnenter er de første som mottar bladet som da er plastpakket. Bildet over viser noe av innholdet i årets utgave. Illustrasjon: Arne Nyaas

“Villreinen 2017” er på 108 sider – og kommer fra trykkeriet i slutten av mai. Faste abonnenter er de første som mottar bladet som da er plastpakket. Bildet over viser noe av innholdet i årets utgave. Illustrasjon: Arne Nyaas

«Villreinen 2017» er sendt til trykk og vil være klar for salg/distribusjon i månedsskiftet mai/juni. Den første årboka ble utgitt i 1986. Etter 32 år med det redaksjonelle ansvaret plassert i Dalsbygda i Hedmark, skjer det endringer fra neste års utgave. Fred Ivar Aasand (57), opprinnelig fra Eggedal i Buskerud, er tilsatt som ny redaktør.

Opplagsmessig har «Villreinen» slitt de siste årene. Årboka trykkes i 6000 eksemplarer, men har i perioden 2002-2016 i snitt ikke solgt mer enn cirka 4 300 blad per år. Det store spørsmålet er hvorfor?  – Er aktuelle saker om villrein og villreinforvaltning av generelt liten interesse for jegere og grunneiere? spør undertegnede som om tre uker takker av etter 13 år som redaktør. Det gode med redaktørskifter er at «nye koster feier best». Villreinrådet i Norge har uansett ikke til hensikt å slutte med utgivelsene av «Villreinen». Den trykte utgaven kommer til å bestå, i alle fall i noen år framover.

Innholdsmessig har «Villreinen 2017» mye å by sine lesere på, eksempelvis villreinjakt i Snøhetta-området, reinsjakt til ulike tider over et langt tidsrom i Møre-fjella, et møte med en gammel venn, Tor med hammer´n som slo til på Hardangervidda, dødsårsaker og forstyrrelser av fjellrev i høgfjellet, konsesjonsvilkår under endring, skrantesjuka i Nordfjella og vegen videre, rovviltet og villreinen, Anne Eline som tar bilder du MÅ legge merke til, svalbardreinen som beiter blant stein og grus i et grønt Arktis – og Nasjonalbiblioteket som skattkammer for alle som søker informasjon.

Alle faste abonnenter mottar «Villreinen 2017» rett etter utgivelse, det samme gjør alle bidragsyterne.

Last ned side 2, innhold (pdf)

 

VIKTIG: Bli abonnent du også. «Villreinen 2017» koster 110 kr. Send en epost til: jan.hageland@fjellstyrene.no


Foto forside 2017: Fredrik Stige

Foto forside 2017: Fredrik Stige

 

villrein.no – Arne Nyaas