Får felle merkede dyr


Inntil 30 GPS-merkede dyr kan felles i 2017. Foto: Anders Mossing

Inntil 30 GPS-merkede dyr kan felles i 2017. Foto: Anders Mossing

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) får tillatelse til å felle inntil 30 GPS-merka rein i 2017. Disse har sendere som ikke lenger fungerer, men som inneholder viktig informasjon for forskning og forvaltning.

Tillatelsen til å felle merka rein gjelder i villreinområdene Hardangervidda, Nordfjella, Knutshø og Snøhetta. GPS-merkede rein i Norge sender sine posisjoner til forskerne via mobilnettet. Slik at man fortløpende gjennom prosjektperioden kan følge deres bevegelser. I et normalt oppsett sender hvert dyr en posisjon hver 3. time. Hvis dyrene blir gående i et område uten mobildekning over lenger tid, vil posisjonene ikke bli sendt på vanlig vis. Da må man ha tak på senderen fysisk, for å få tak på lagrede data.

Dagens GPS-sendere har en “drop-off”-funksjon, som gjør forskerne i stand til å ta av halsbåndene på avstand uten å være i kontakt med dyret. De eldre senderne det her er snakk om har ikke en slik funksjon.


Simle med en eldre GPS-sender, som ikke har "drop-off"-funksjon. Foto: Anders Mossing

Simle med en eldre GPS-sender, som ikke har “drop-off”-funksjon. Foto: Anders Mossing

Dyrene som felles tilfaller kommunen der felling skjer. Det vil bli tatt en rekke prøver av de felte dyrene. Både til overvåkingsprogrammet for hjortevilt, helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og egne prøver for å teste dyrene for skrantesjuke.

Les mer om overvåkingsprogrammet for hjortevilt (NINA) og helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (Veterninærinstituttet).

villrein.no – Anders Mossing