Søker ny daglig leder til Hjerkinn


Stiftelsen Norsk Villreinsenter søker ny daglig leder som bl. a skal drifte og videreutvikle "viewpoint SNØHETTA". Foto: Ketil Jacobsen.

Stiftelsen Norsk Villreinsenter søker ny daglig leder som bl. a skal drifte og videreutvikle “viewpoint SNØHETTA”. Foto: Ketil Jacobsen.

Stiftelsen Norsk Villreinsenter er på jakt etter ny daglig leder til driftsenheten på Hjerkinn. De tilbyr en utfordrende og spennende jobb knyttet til fjellet.

Daglig leder ved Norsk Villreinsenter Nord slutter i 2017. Nå ønsker stiftelsen en ny person som kan lede og videreutvikle Norsk villreinsenter som kompetansemiljø innen villrein- og fjelløkologi. Andre sentrale arbeidsoppgaver vil være å skaffe til veie kunnskap om status og utviklingstendenser i villreinens leveområder, drifte og videreutvikle attraksjoner og bidra til bærekraftig verdiskaping knyttet til villrein og fjell, samt å sørge for rådgiving og opplæring til ulike aktører i villreinfjella.

Last ned full utlysningstekst.


Utlysningstekst i billedformat. Klikk for stor versjon.

villrein.no – Anders Mossing